Gewasbescherming

Gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen, vergif, drie verschillende benamingen voor chemische bestrijdingsmiddelen. Deze middelen zijn niet zo populair bij het brede publiek, immers de vraag naar onbespoten fruit wordt steeds groter. Het hangt vaak van de benadering af welke term er wordt gebruikt. De media maakt vaak gebruik van de term vergif of landbouwvergif en de fruitteler gebruikt liever de wat vriendelijker aandoende term gewasbeschermingsmiddelen.

Gebruik bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat vandaag de dag volop ter discussie. Het Meerjarenplan Gewasbescherming, het z.g. M.J.P.-G, geeft onder andere aan dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de komende jaren drastisch beperkt moet worden, met de doelstelling dat er minder middelen in het milieu terechtkomen. Om deze doelstellingen uit het M.J.P.-G te kunnen bereiken moet o.a. de gebruiker van deze middelen over de nodige vakkennis beschikken en in het bezit zijn van een spuitlicentie.